1 Timotheus 4 : 8

Mae ymarfer corff yn beth da, ond mae ymdrechu i fyw fel mae Duw am i ti fyw yn llawer iawn pwysicach.
dyddiad_anfon: 
dydd Llun, June 27, 2016